Soutěžní řád soutěže „ MADEJA SPORT cup “/ MSC 2023


Soutěžní řád seriálu „MADEJA SPORT cup “ (MSC) 2023

Úvodní ustanovení

Tento Soutěžní řád (SŘ) vydaný KOSÚ AD Moravskoslezského KSL obsahuje upřesňující ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a účastí na závodech seriálu MSC (kategorie závodů „C“) vypsaných KOSÚ AD Moravskoslezského KSL a pořádaných na území kraje v závodním období 2022–2023. Pro pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů platná od 1.12.2020 (dále PLZ) a Soutěžní řád OSÚ AD SLČR 2022–2023.

Kategorie

U10 – přípravka chlapci a dívky (2013 a mladší) 

U12 – předžáci a předžačky (2011–2012) 

Disciplíny

U10:                      7x Obří slalom jednotlivců

                               1x kombinovaný závod

2x jednoterčový slalom (jSL)

U12:                      7x Obří slalom jednotlivců

                               1x kombinovaný závod

                               2x slalom na krátké brány (SLk)

Komisař soutěže:                            Světlana Kořístková

Podmínky účasti v závodě

Pro účast na závodech seriálu MSC platí obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR definované Soutěžním řádem OSÚ AD SLČR 2022–2023.

Za to, že závodník splňuje všechny požadavky SŘ OSÚ AD SLČR, zodpovídá vysílající složka.

Přihlašování do jednotlivých závodů pouze elektronicky formou on-line přihlášky do systému SLČR

Startovní pořadí

Bude losována vždy první patnáctka podle průběžného celkového pořadí jednotlivců v dané kategorii a dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. Závodníci, kteří dosud nefigurují v průběžném pořadí, budou vylosováni v poslední skupině.

Pořadí kategorií: přípravka dívky, chlapci, předžačky, předžáci

Startovné:

Startovné na jeden závod činí 200,-Kč

Propozice jednotlivých závodů

Pořadatel jednotlivého závodu seriálu MSC zveřejní konání závodu v elektronickém systému SLČR. Tamtéž zveřejní propozice schválené KOSÚ AD MSK.

Měření a zpracování výsledků:

Pořadatelé zpracují výsledky jednotlivých závodů v programu kompatibilním se systémem OSÚ AD SLČR a exportují je do elektronického systému SLČR.

 

Vyhodnocení seriálu MSC:

Do celkového pořadí se započítává 50 % uskutečněných závodů, v případě, že počet závodů bude liché číslo, bude počet hodnocených závodů zaokrouhlen nahoru. V případě, že se odjede z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než polovina závodů, do celkového pořadí se budou započítávat všechny dosažené výsledky v uskutečněných závodech.

Závodníci, kteří dosáhnou stejného umístění obdrží stejný počet bodů za umístění. Následné body za umístění se vypouští.

Bodová stupnice bodů za umístění:

1 - 50b.        6. - 30b.                        11. - 20b.            16. - 15b.             21. - 10b.            26. - 5b.

2 - 45b.        7. - 28b.                        12. - 19b.            17. - 14b.             22. - 9b.               27. - 4b.

3 - 40b.        8. - 26b.                        13. - 18b.            18. - 13b.             23. - 8b.               28. - 3b.

4 - 36b.        9. - 24b.                        14. - 17b.            19. - 12b.             24. - 7b.               29. - 2b.

5 - 33b.        10. - 22b.                      15 - 16b.              20. - 11b.             25. - 6b.               30. - 1b.

Vyhlášení soutěže oddílů:

Do pořadí oddílů se počítá umístění všech závodníků z jednotlivých oddílu a kategorie, dle celkového pořadí jednotlivců. Vyhlášení bude po posledním závodě, první tři oddíly získají medaile a drobné ceny.

Ceny:

Každý závod bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa v každé kategorii.

  1. - 3. místo pohár, věcná cena, diplom.
  2. - 10. místo medaile, diplom.

Diplomy, poháry a medaile zajistí sponzor soutěže, věcné ceny zajistí pořadatel závodu.

Celkové vyhodnocení poháru MADEJA SPORT cup proběhne po odjetí posledního závodu na Bílé. Kromě pohárů a medailí zde budou rozděleny ceny generálního partnera fy AMER sports CZ a hlavního sponzora fy MADEJA sport sro v hodnotě 100.000Kč!

Kalendář závodů soutěže přípravky a předžáků MADEJA sport cup

pro sezónu 2023 - ÚKZ KSL MSK

datum                  místo a pořádající oddíl                                                                            Disciplíny

7.1.2023              Annaberg, SK Annaberg – Petr Drápala                                                 2 x GS  

21.1.2023            Karlov/Hrubá Voda, LK Baník – Radim Dunděra                                 2 x GS

4.2.2023              Istebna Zloty Groň (PL), Ski Mosty – Renata Staszowska                1 x GS, 1 x                                                                                                                            jSL(U10), 1x SLk (U12)

18.2.2023            Karolínka, SKI Soláň – Miloš Drápala                                     1x GS, 1 x kombi

11.3.2023            Bílá, SKI Vítkovice-Bílá – Petr Ochmann                             1 x GS, 1 x jSL(U10),
                                                                                                                               1x SLk (U12)

 

 Specifická ustanovení – Pravidla závodů

Která nejsou definovaná Pravidly lyžařských závodů nebo Soutěžním řádem OSÚ AD SLČR 2022–2023.

Jednoterčový slalom (jSL)

Závod pro kategorii U10.

Závod se jede na lyžích pro obří slalom v bránách s jedním terčem pro obří slalom (první a poslední je dvouterčová).

Vzdálenost mezi dvěma točnými branami nesmí být menší, než 7 m a větší než 15 m. Počet změn směru je 28-35 % výškového rozdílu +/- 3 změny směru. Bez průjezdných bran.

Slalom na krátké brány (SLk)

Závod pro kategorii U12.

Závod se jede na lyžích pro slalom v nízkých (gumových) bránách, navazující branky jsou střídavě modré a červené. Slalomová branka se skládá ze dvou nízkých slalomových tyčí, pokud nejsou použity vnější tyč, platí točná tyč jako branka.

Vzdálenost mezi dvěma točnými brankami nesmí být menší, než 6 m a větší než 11 m. Počet změn směru je 28-35 % výškového rozdílu +/- 3 změny směru. Bez průjezdných bran. Branky tvořící kombinace (vlásenka, vertikála) jsou tvořeny jen jednou točnou brankou. V závodě jsou povoleny maximálně 4 kombinace bran.

 

 

 

Zpracováno Radou KOSÚ AD MSK dne 18.7. 2022                

 

Generální partner:

Hlavní sponzor:

 

 

Pod  záštitou hejtmana