Soutěžní řád seriálu „MADEJA SPORT cup “ (MSC) 2024

Úvodní ustanovení

Tento Soutěžní řád (SŘ) vydaný KOSÚ AD Moravskoslezského KSL obsahuje upřesňující ustanovení týkající se sportovní činnosti spojené s organizací a účastí na závodech seriálu MSC (kategorie závodů „C“) vypsaných KOSÚ AD Moravskoslezského KSL a pořádaných na území kraje v závodním období 2022–2023. Pro pořádání, účast a průběh závodů platí Pravidla lyžařských závodů platná od 1.12.2020 (dále PLZ) vyjma § 628.8 (závodník může pokračovat v jízdě po chybě, pokud neohrozí nebo není předjet závodníkem startujícím po něm) a Soutěžní řád OSÚ AD SLČR 2023–2024.

Kategorie

U10 – přípravka chlapci a dívky (2014 a mladší) 

U12 – předžáci a předžačky (2012–2013) 

Disciplíny

U10:                       7x Obří slalom jednotlivců (GS)

                               1x kombinovaný závod (KZ)

                               2x jednoterčový slalom (STL)

U12:                       7x Obří slalom jednotlivců (GS)

                               1x kombinovaný závod (KZ)

                               2x slalom na krátké brány (SLG)

Komisař soutěže:                            Světlana Kořístková

Podmínky účasti v závodě

Pro účast na závodech seriálu MSC platí obecné podmínky účasti na závodech a soutěžích zařazených v kalendáři OSÚ AD SLČR definované Soutěžním řádem OSÚ AD SLČR 2023–2024.

Za to, že závodník splňuje všechny požadavky SŘ OSÚ AD SLČR, zodpovídá vysílající složka.

Přihlašování do jednotlivých závodů pouze elektronicky formou on-line přihlášky do systému SLČR

Startovní pořadí

Bude losována vždy první třicítka podle průběžného celkového pořadí jednotlivců v dané kategorii a dále budou závodníci nasazeni podle průběžného pořadí série. Závodníci, kteří dosud nefigurují v průběžném pořadí, budou vylosováni v poslední skupině.

Pořadí kategorií: přípravka dívky, chlapci, předžačky, předžáci

Startovné:

Startovné na jeden závod činí 300,-Kč

Propozice jednotlivých závodů

Pořadatel jednotlivého závodu seriálu MSC zveřejní konání závodu v elektronickém systému SLČR. Tamtéž zveřejní propozice schválené KOSÚ AD MSK. Pořadatel pověřený uspořádáním závodu musí být členem SLČR.

Měření a zpracování výsledků:

Pořadatelé zpracují výsledky jednotlivých závodů v programu kompatibilním se systémem OSÚ AD SLČR a exportují je do elektronického systému SLČR.

Vyhodnocení seriálu MSC:

Do celkového pořadí se započítává 50 % uskutečněných závodů, v případě, že počet závodů bude liché číslo, bude počet hodnocených závodů zaokrouhlen nahoru. V případě, že se odjede z důvodu nedostatku sněhu nebo nepříznivých klimatických podmínek méně než polovina závodů, do celkového pořadí se budou započítávat všechny dosažené výsledky v uskutečněných závodech.

Závodníci, kteří dosáhnou stejného umístění obdrží stejný počet bodů za umístění. Následné body za umístění se vypouští.

Bodová stupnice bodů za umístění:

1 - 50b.        6. - 30b.                               11. - 20b.            16. - 15b.             21. - 10b.            26. - 5b.

2 - 45b.        7. - 28b.                               12. - 19b.            17. - 14b.             22. - 9b.               27. - 4b.

3 - 40b.        8. - 26b.                               13. - 18b.            18. - 13b.             23. - 8b.               28. - 3b.

4 - 36b.        9. - 24b.                               14. - 17b.            19. - 12b.             24. - 7b.               29. - 2b.

5 - 33b.        10. - 22b.                             15 - 16b.              20. - 11b.             25. - 6b.               30. - 1b.

Vyhlášení soutěže oddílů:

Do pořadí oddílů se počítá umístění všech závodníků z jednotlivých oddílu a kategorie, dle celkového pořadí jednotlivců. Vyhlášení bude po posledním závodě, první tři oddíly získají medaile a drobné ceny.

Ceny:

Každý závod bude vyhlášen samostatně od 1. do 10. místa v každé kategorii.

  1. - 3. místo pohár, věcná cena, diplom.
  2. - 10. místo medaile, diplom.

Diplomy, poháry a medaile zajistí sponzor soutěže, věcné ceny zajistí pořadatel závodu.

Celkové vyhodnocení poháru MADEJA SPORT cup proběhne po odjetí posledního závodu na Bílé. Kromě pohárů a medailí zde budou rozděleny ceny generálního partnera fy AMER sports CZ a hlavního sponzora fy MADEJA sport sro v hodnotě 100.000Kč!

Kalendář závodů soutěže přípravky a předžáků MADEJA sport cup

pro sezónu 2024 - ÚKZ KSL MSK

datum                  místo a pořádající oddíl                                             Disciplíny

6.1.2024              Annaberg, SK Annaberg                                               2 x GS  

20.1.2024            Karlov, TC Praděd                                                         1 x GS,
                                                                                                   1 x SLT(U10), 1x SLG (U12)

3.2.2024               Hrubá Voda, LK Baník                                                 2 x GS

17.2.2024            Istebna Zloty Groň (PL), Ski Mosty                              2 x GS

2.3.2024               Karolínka, SKI Soláň                                              1x GS, 1 x KZ

16.3.2024            Bílá, SKI Vítkovice-Bílá                            1 x GS, mistrovství T-kraje
                                                                                               1 x SLT(U10), 1x SLG (U12)

 

Zpracováno Radou KOSÚ AD MSK dne 25.9. 2023                


 

  

 

Generální partner:

Hlavní sponzor:

 

 

Pod  záštitou hejtmana